Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise tingimusedPrivaatsuspoliitika

Duft on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.
 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Duft kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (keele eelistus, sugu, vanus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad (turunduslik profileerimine. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.


Duft e-poe kasutamisel salvestame järgmiseid isikuandmeid:

Ees- ja Perekonnanimi

Ettevõtte nimi (juhul, kui lõppkasutaja on juriidiline isik)

E-posti aadress

Telefoni number

Aadress

Lisaks veebilehe kasutamisel salvestame ka järgmiseid isikustamata andmeid:

Asukoht

Küpsised

 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Duftile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Duft avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Duftile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

Kliendi isikuandmeid säilitab Duft kuni 10 aastat. Andmeid, mida Duft on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Duft õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.
 
 

Isikuandmete kaitse

Duft rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme kliendi lepingu lõpetamise avaldusena.
 

Turvalisus
Kõik Dufti e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid krüpteeritakse ning käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Sound and Vision OÜ on vastutav isikuandmete töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@duft.ee

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.


Kohaldatav õigus

Privaatsuspoliitikale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja muid Euroopa Liidu kohustuslike õigusaktide kohaldatavaid sätteid ning seda tõlgendatakse vastavalt.


Küpsiste kasutamise tingimused

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid.
 

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse.
 

Milleks me küpsiseid kasutame?
Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.
Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:
- kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
- kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
- kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
- veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;
- lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;
- Duft lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;
- sisu pakkumiseks (Youtube, Instagram, Facebook).
 

Mis tüüpi küpsiseid kasutame?

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised - kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks.

Püsivad küpsised
Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ning kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et kasutaja ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima.

Kolmandate osapoolte küpsised:
Euronicsi lehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja reklaamide näitamise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:
- Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/
- Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
- Instagram’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.instagram.com/legal/cookies/

- Cloudflare’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.cloudflare.com/cookie-policy/
- Voog’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.voog.com/privaatsus/kupsised


Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.
Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.
NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.